Moduler

bro comm tager dig igennem flere undervisningsmoduler. Her kan du læse meget mere om alle uddannelsens elementer.

Grundmodul: Kompendium og introduktion til Slack

Hvis uddannelsen var en bog, ville det her være prologen.

Uddannelsen begynder nemlig med, at du får et lille kompendium med metoder og værktøjer, du skal læse hjemmefra forud for modul 1. Vi kalder det et grundmodul – og formålet er at sikre, at du og dine meddeltagere har samme fundament at bygge videre på fra første undervisningsdag.

I bund og grund handler det om at skære de luftige lag af kommunikationsbegrebet, så kun konkrete metoder står tilbage. Nogle af disse præsenterer vi dig for i kompendiet. Kompendiet finder du på Slack – vores online kommunikationsplatform – der bliver en vigtig del af hele uddannelsesforløbet.

Modul 1 og 2: Skriv, så ingen kan ignorere dig.

En stor del af bros hjerte banker i vores tekster. Vores egen blog er vores største salgs- og relationskanal, vores identitet ligger i vores tone, og en stor del af vores forretning er bundet op på vores holdninger og kompetencer på tekstfeltet.

modul 1 bliver du præsenteret for vores tilgang til tekster. Her går vi helt tæt på sproget, og vi inddrager teknikker, tanker og værktøjer fra både klassisk formidling og moderne copywriting, der styrker dine tekster. Du vil lære at forstå og fænge din modtager, så dine budskaber får den opmærksomhed, de fortjener.

modul 2 sætter vi dine genfødte skriftlige evner i spil i den virkelighed, du lever i: I din organisation, på nettet og i en verden, hvor mange producerer indhold, og alle er afsendere. Du vil med andre ord få en forståelse af de vilkår, der kendetegner kommunikationsverdenen anno 2018. Vi dykker ned i begreber som storytelling, content marketing og tone of voice og ser på, hvordan du kan bruge dem i din organisation.

Modul 1 og 2 bliver afviklet som et internat over to dage, hvor middag og overnatning er inkluderet.

Adfærds-DNA: Dig som kommunikatør.

Vores udgangspunkt er, at du for at blive en god kommunikatør skal være uhyre bevidst om dine kommunikative styrker og udfordringer. Derfor vil du mellem modul 2 og modul 3 blive bedt om at udfylde en adfærdsprofil online, som vi giver dig personlig feedback på i løbet af en halv times Skype/telefon-session. Det gør vi inden modul 3, så du er klar til at gå til den mere personlige og relationelle del af uddannelsen i møde med stor indsigt i dig selv og din kommunikation.

Du bliver bevidst om dine egne adfærdsmønstre i arbejdssammenhæng og på, hvordan du kan agere bedst i dem. Kommunikation er en personlig disciplin, der skal tilpasses gemyt og temperament. Det respekterer vi dybt. Og det er umuligt at være troværdig i sine modtageres øjne, hvis man ikke er tro mod sig selv. Adfærdsprofilen er altså vores måde at sikre, at det, du tager med fra uddannelsen, reelt er brugbart for dig.

Modul 3: Tag ordet: Bliv den danske Obama.

Skrivekrampe kan være en uheldig bivirkning af modul 1 og 2, men bare rolig: I modul 3 handler det om mundtlighed. For det er de færreste af os, der kan smyge os igennem et arbejdsliv uden at tage ordet og pludselig være i centrum.

Vi hjælper dig til at styrke din gennemslagskraft og giver dig effektive præsentationsteknikker. Vi viser dig, hvordan du kommunikerer skarpt og præcist, så alle lytter, og så du kan opnå maksimal indflydelse både på dit publikum og de beslutninger, der bliver truffet på din arbejdsplads.

Modul 4: Forandringskommunikation.

Tiden er forbi, hvor man kunne forudsige arbejdsdagen. Flere og flere forandringer ruller ind over os, og vi når knap at implementere den ene forandring, før den næste kommer stormende.

På modul 4 har vi et todelt fokus: Først kigger vi på de organisatoriske udfordringer og menneskelige mekanismer, der besværliggør implementeringen af forandringerne. Dernæst arbejder vi med bros metode til at opbygge og planlægge den kommunikation, der skal hjælpe forandringen på vej. Vi arbejder med jeres egne cases undervejs.

Modul 5: Din personlige kommunikation.

Vi har nu været omkring den skriftlige kommunikation, den mundtlige kommunikation og forandringskommunikationen. Det er på tide, at vi binder en sirlig sløjfe om det hele og dykker ned i den personlige kommunikation.

På modul 5 går vi derfor tæt på dig. Vi ser på dit samlede udtryk som kommunikatør og på det indtryk, du efterlader hos andre. Og vi gør det ud fra mantraet om at se sig selv udefra og andre indefra.

Kodeordene på modulet bliver mentalisering, drivkraft, kapacitet og personlig udvikling. Du vil lære at finde lige netop de fokusområder, hvor du skal sætte ind fremadrettet for at få bragt effekt, energi og engagement ind i din personlige kommunikation.

Eksamen: Feedback på din case.

Det er en uddannelse og ikke et kursus, det her. Så selvfølgelig bliver undervisningen fulgt op af en eksamen.

Her tager du fat på en case og en udfordring fra din dagligdag, som du gerne vil fordybe dig i og anvende al din viden fra uddannelsen på. Kan du dumpe?

Teoretisk set; ja. Men det er naturligvis ikke pointen. Vi er blot så ambitiøse på dine vegne, at vi hjælper dig med at få hele uddannelsens forløb og alle moduler sat i spil i én og samme case. For sådan er virkeligheden nemlig: kompleks og vidunderlig.

Dine censorer kender du fra uddannelsen, og de giver dig en faglig vurdering og feedback til din fremadrettede indsats. Ja, du får reelt hjælp til dit arbejde.

Modul 6: Repetition, træning og netværk

Hov, hvad var nu det. Endnu et modul, sagde du?

Ganske rigtigt. Efter eksamen mødes hele holdet igen til en afsluttende dag, hvor vi samler trådene, repeterer de vigtigste pointer fra uddannelsen og fokuserer på træning af kompetencer og forankring af læring. Uddannelsen skal jo helst kunne mærkes hos dig selv og dem omkring dig længe efter, vi har sagt på gensyn til hinanden.

Hele uddannelsen igennem vil en vigtig mission for os desuden være at skabe et stærkt og nært fagligt netværk mellem dig og dine medkommunikatører på holdet. På modul 6 følger vi op på denne mission og ser på, hvordan vi kan holde liv i dit nye kommunikationsnetværk.

Her er, hvad en deltager siger om den afsluttende dag:

Dagen var både nyttig, inspirerende og sjov, og den understregede, at bro comm ikke kun har været en uddannelse i kommunikation for mig og mine holdkammerater – det har også været et afsæt til personlig udvikling.

– Marianne Holmboe, HR-chef, Gyldendal

Onlineunivers
sikrer din læring

Vi tager ordet uddannelse seriøst. Derfor har vi sat et onlineunivers op til dig. Her kan du netværke med de andre deltagere og sparre med vores konsulenter, og her har du adgang til alt materiale fra uddannelsen. Også 6 måneder efter vi har sagt pænt farvel til hinanden.

Udbytte

Hvad får jeg ud af bro comm?

Det korte svar er: En hel del. Det lidt længere er, at du kommer retur med konkrete redskaber og værktøjer, der kan gøre en reel forskel for den organisation, du kommunikerer i og på vegne af.

En adfærdsprofil og fem fulde dages undervisning

Vores udgangspunkt er, at du for at blive en god kommunikatør skal være uhyre bevidst om, hvordan du selv kommunikerer. Derfor udfylder du en adfærdsprofil, som vi giver dig personlig tilbagemelding på. Så er du opmærksom på dine kommunikative styrker og udfordringer og kan arbejde konstruktivt med dem, som forløbet skrider frem.

Du kommer også gennem fem moduler over fem hele dage, der alle giver dig nye kompetencer og værktøjer. Vi kombinerer teori med cases og øvelser, der styrker dig som kommunikatør – og samtidig giver vi dig et stærkt fagligt netværk med de andre på holdet. Du får ny viden og inspiration, og du lærer at tale og skrive, så ingen kan ignorere dig.

Personlig sparring – også når uddannelsen er slut

Vi slutter af med en eksamen. Ikke for at give dig søvnløse nætter, men for at give dig mulighed for at få konstruktiv sparring og feedback på en konkret case fra din hverdag, og dine evner til bringe værktøjerne fra uddannelsen i spil. Der er nemlig en grund til, at vi kalder det en uddannelse og ikke et kursus: Du bliver bedre, og du tager noget med, når du går.

Vi har også sammensat en online kommunikationsplatform, hvor du kan hente råd og vejledning i 6 måneder efter eksamen. Og undervejs i uddannelsen er underviserne tilgængelige uden for modulerne, så du kan få hjælp til at konvertere læring til viden og handling.

Hvad får min arbejdsgiver ud af, at jeg bliver en bro comm’er?

Din arbejdsgiver får en medarbejder retur, der reelt kan gøre en forskel med kommunikation i jeres organisation. En medarbejder, der ved, hvordan man skriver tekster, der fænger. Og hvordan man får budskaber til at stå klokkeklart for modtagerne, uanset om de befinder sig internt eller eksternt.

Din arbejdsgiver vil også opleve, hvordan du øger din gennemslagskraft til et møde. Og hvordan du bliver bedre til at kommunikere og styre forandringerne i din organisation – uanset om forandringerne er små som malplacerede kaffekopper eller store som forkromede strategier.

Og nå ja, så får din arbejdsgiver også en medarbejder retur med fornyet energi og inspiration til sin arbejdsdag. Det tør vi godt love.

Download resumé af uddannelsen – til dig og din arbejdsgiver

udbyttet-500x865-nye farver-01
maalgruppen-for-uddannelsen-574x500-nye farver

Er jeg i målgruppen for bro comm?

Uddannelsen er for dig, der på den ene eller anden måde arbejder med kommunikation til hverdag. Du kan fx være kommunikations- eller marketingmedarbejder, men du kan også arbejde i en HR-afdeling eller være team- eller projektleder.

Ordet kommunikation behøver altså ikke være en del af din jobtitel for, at du er i målgruppen for bro comm – og vi stiller heller ikke krav til din uddannelsesbaggrund. Til gengæld er du helt med på, at kommunikation er en stenhård kompetence, der er både uundværlig, strategisk funderet og fuldstændig forretningskritisk. Og du søger inspiration og værktøjer til at løfte din kommunikation til et højere niveau.

Testimonials

Hvorfor bro?

Vi er selvfølgelig taknemmelige for de mange pæne ord. Og helt og aldeles enige med deltagerne: Hos os får du en kommunikativ opstramning og en værktøjskasse, du kan bygge din kommunikationskarriere med.

I bro er vi ikke traditionelle kursusudbydere. Vi er et kommunikationsbureau. Vi arbejder praktisk og strategisk med kommunikation hver dag, så vi kender de udfordringer, du sidder med.

Vi lever af at skrive tekster, folk gider læse. Vi hjælper folk til at blive bedre til at stå foran andre mennesker og præsentere deres budskaber. Og vi vejleder virksomheder med at træffe de bedste kommunikationsstrategiske beslutninger. Al den viden samler vi og giver fra os på bro comm.

education-250x262-nye farver

Undervisere

Modul 1 & 2 

Din underviser på uddannelsens modul 1 og 2 er Emil Dahl-Nielsen, konsulent i bro. Emil er uddannet cand.soc. i politisk kommunikation og ledelse, og han rådgiver organisationer i, hvordan de kan forstå, fortælle og skrive om sig selv på en måde, der får målgruppen til at bide på krogen. Emil har tidligere stået i spidsen for workshoppen ’Skriv godt’ i Finanstilsynet, og så har han også løst opgaver for Psykiatri Plus og Professionshøjskolen Absalon.

bro-blog: Sådan lavede politikerne kommunalvalgets bedste Facebook-opslag

Modul 3

På alt, der handler om mundtlig formidling og præsentation, vil Anne Gerhardt være din underviser. Hun er seniorkonsulent i bro og arbejder både med professionalisering af dialoger samt team- og ledelsesudvikling. Anne er uddannet cand.mag i dansk og retorik. Legenden siger, at hun kan stirre på en sproglig fejl, hvorefter den forsvinder. Hun holder desuden foredrag under titler som ’Kend dem på gangen’, ’Hvad giver gennemslagskraft’ og ’Hvorfor er der altid nogen, der er sure’. Hun har løst opgaver for blandt andet Novo Nordisk, FOA og Undervisningsministeriet.

bro-blog: Husker du at fjerne øh’erne? Få Annes 5 teknikker til at blive en bedre formidler lige her. 

Modul 4

På modul 4 kommer du til at møde Eva Rieks, der er partner i bro. Hun arbejder med strategi- og konceptudvikling og ledelsesrådgivning. Hun er uddannet cand.mag. i engelsk og dansk. Eva er også projektleder på større opgaver og har blandt andet løst opgaver for Totalkredit, ATP og Region Sjælland.

bro-blog: Sådan laver du en virkelig god kommunikationsstrategi. Få alle Evas guldkorn her.

Modul 5

På modul 5 får du den utvivlsomme ære at have Helle Bro som din underviser. Helle er direktør i bro, og hun arbejder med strategi-, team- og ledelsesudvikling i store danske og internationale virksomheder. Hun fungerer som sparringspartner og rådgiver for executives. Hun er uddannet cand.mag i dansk og psykologi. Når Helle taler, så lytter man. Både fordi hun kan tale virkelig højt, og fordi hun kun har begavede ting at sige.

bro-blog: Succesfulde ledere har styr på fortællingen om dem selv. Og det skriver Helle om her.

Adfærds-DNA

Du kommer enten til at møde Cecilie eller Anne til samtalen om din adfærds-DNA.

Cecilie Astrid Rudolph er konsulent i bro, og arbejder med strategisk kommunikation, coaching, team- og lederudvikling. Hun er uddannet cand.ling.merc., og har løst opgaver for bl.a. Landbrug & Fødevarer og Frederiksberg Kommune.

bro-blog: Hvad er den vigtigste forudsætning for god feedback? Det fortæller Cecilie dig her.

Projektansvarlig, eksamen, modul 6

Christina Hendel er konsulent i bro og projektansvarlig for uddannelsen. Du møder hende både til eksamen og til det afsluttende modul på bro comm. Når hun ikke sidder fordybet i uddannelsen, beskæftiger hun sig med forandringsledelse, team- og lederudvikling. Hun er uddannet cand.merc. i psykologi og erhvervsøkonomi og har løst opgaver for bl.a. Novo Nordisk, Cook Medical og Topdanmark.

bro-blog: Derfor bliver du bedre til dit arbejde ved at bruge din krop. Få Christinas forklaring her.

Tilmelding

Du skal selvfølgelig kende alle de praktiske detaljer for at kunne tilmelde dig uddannelsen. De kommer her:

Lokation

Esplanaden 34C, 1. sal, København K

Tid

Undervisningen på modul 1-5 varer fra kl. 9-16. Modul 6 varer fra kl. 9-15. Adfærds-DNA og eksamen varer ½-1 time.

Forberedelse

Ca. 1 time mellem de enkelte moduler. 4-5 timer forud for eksamen.

Datoer

Modul 1 og 2: 27.-28. februar 2019
Adfærdsprofil: 12., 13. eller 14. marts 2019
Modul 3: 27. marts 2019
Modul 4: 29. april 2019
Modul 5: 23. maj 2019
Eksamen: 12., 13. eller 14. juni 2019
Modul 6: 20. juni 2019

Internat

Modul 1 og 2 strækker sig over to dage og inkluderer en fælles middag og en overnatning på hotel (begge dele er inkluderet i prisen). Har du brug for hotelovernatning i forbindelse med de øvrige moduler, skal du selv sørge for det.

Pris

Prisen er 26.999 kr. (ekskl. moms), men hvis du tilmelder dig inden den 21. december 2018, får du den til 21.999 kr. (ekskl. moms).

Hvordan tilmelder jeg mig?

Du tilmelder dig holdet med opstart i februar 2019 ved at udfylde formularen til højre. Når du har udfyldt formularen, modtager du en mail med et link, du skal følge, og så er du tilmeldt.

Du kan også skrive til Christina Hendel, der er projektleder på uddannelsen, hun kan både besvare alle dine spørgsmål og tilmelde dig uddannelsen.

Mail: christina@wearebro.dk
Telefon: 22 42 27 96

Det med småt: Tilmeldingen til uddannelsen vil være bindende, og betalingen sker før modul 1. Du er dog velkommen til at sende en kollega, hvis du bliver forhindret i at deltage i hele forløbet.

Skriv mig på interesselisten …

Måske passer datoerne dig ikke. Måske har du brug for tænketid. Eller måske vil du gerne i ny og næ høre lidt mere om bro comm.

Fortvivl ikke!

Vi har nemlig oprettet en interesseliste, som er for dig, der gerne vil have besked om kommende hold, særpriser og deadlines – og ind imellem blive mindet om alle fordelene ved uddannelsen.

Så skriv dig op i formularen her – det er ganske uforpligtende. Og allerede nu kan vi afsløre, at vi åbner for endnu et hold i 2019.

Jeg er interesseret i

bro

Esplanaden 34C, 1. sal
1263 København K
CVR 26406420

+ 45 48 24 00 68