Bureauet Bloggen

Medlemskommunikation

Verden er fuld af målgrupper, og medlemmer er og bliver en af de mest interessante og modsætningsfyldte af slagsen.

I hele BROs levetid har arbejdet i fagforeninger, a-kasser og andre medlemsorganisationer været et af vores kerneområder. Vi har arbejdet (og gør det stadig) for en snes af denne type interesseorganisationer og kender til de unikke kommunikative udfordringer og dilemmaer, der gør sig gældende her.

Medlemmerne er vidt forskellige og har forskellige behov og forudsætninger – men vil behandles ens. Og hvor går grænserne mellem venlighed, autoritet og professionalisme i den service, man yder medlemmet?

Der er kæmpe potentiale i at professionalisere medlemskommunikation.

Udover at forbedre servicen til medlemmerne kan man effektivisere arbejdsgange, spare arbejdstid, ensarte kommunikationen og brande organisationen som moderne og imødekommende ved at gå strategisk til værks i medlemskommunikationen.

Hos fx FOA, 3F, Magistrenes Arbejdsløshedskasse og Hærens Konstabel- og Korporalforening har vi skrevet, omskrevet og ensrettet standardbreve, foldere og brochurer.

Vi har også udviklet skrivepolitikker og sproglige retningslinjer, og vi har trænet telefonbetjening og undervist i formidling. Og så har vi faciliteret workshopper om medlemmerne og deres behov.

Her er et blogindlæg, der tager livtag med den type ineffektiv skriftlig kommunikation, som vi ofte ser i medlemsorganisationerne: Stop med at skrive – lige nu! Og hvad har gode gamle Robinson Ekspeditionen mon tilfælles med virkelig god medlemskommunikation? Find ud af det her.

Kunder vi har lavet Medlemskommunikation for

Vil du vide mere?

Eva Rieks

Partner - 40805103

Eva er partner i BRO og arbejder primært med strategi- og konceptudvikling og ledelsesrådgivning. Derudover er hun projektleder på større kommunikationsopgaver, især inden for partner- og medlemskommunikation. Eva har blandt andet løst opgaver for Totalkredit, ATP, JN Data og Dansk Pilot Forening.

Ring til Eva for nærmere information om følgende af BROs arbejdsområder: Medlemskommunikation og Tekst.